Priser

Diverse attester og tjenester

Førerkortattest, alle klasser: 500kr
Generelle, enkle attester: 100kr
Attest ved skolefravær/VGS: 212kr/160kr (samme som konsultasjon)
Setting av medbrakt vaksine: 100kr
Sjømannsattest: 1980kr (2300kr ved hastetime 0-1 dager)
Offshoreattest: 1780kr (2100kr ved hastetime 0-1 dager)
Kombinert sjømanns- og offshoreattest samtidig: 2900kr
Legeattest ved opptak til Politihøgskolen: 1100kr
Legeattest ved fritidsskippersertifikat (D5L): 980kr
Legeerklæring ved søknad om TT-kort: 200kr
Legeerklæring ved søknad om handikapbevis: 200kr
Legeerklæring ved søknad om ledsagerbevis: 200kr

Ved eventuell annen attestvirksomhet, faktureres etter tidsbruk.

Medikamenter, forbruksmateriell og vaksiner som ikke omfattes av Normaltariffen, faktureres etter legekontorets innkjøpskostnad.

Blogg på WordPress.com.