Ansatte

Kristin Hojem

Sykepleier

Bente Skogseth

Sekretær

Linn Beate Skogholt

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Kommuneoverlege

Sykehjemslege

Daniel Dydland

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Helsestasjonslege

Sjømannslege og petroleumslege

Joana Machado Loureiro

Fastlegevikar