Kontakttelefon, utvidet åpningstid

Frosta kommune har opprettet en kontakttelefon som kan brukes til å kontakte kommunen i forbindelse med den pågående saken mot suspendert kommuneoverlege/fastlege. Kontakttelefonen vil være betjent 3 dager i uken: Mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Fra og med uke 39 er åpningstiden utvidet til onsdager kl. 17.00 til 19.00.

Telefonnummer: 940 15 402

Vi ringer deg tilbake, om det er stor pågang og vi ikke kan ta i mot telefonen fra deg.

Vi gjør dette fordi Frosta kommune har mottatt informasjon som tilsier at det er mange innbyggere som ønsker å varsle kommunen om uønskede hendelser i tilknytning til denne saken. Frosta kommune viser forøvrig til den pågående tilsynssaken hos Helsetilsynet og Politiets pågående etterforskning.

Frosta kommune har på bakgrunn alvorligheten i saken etablert samarbeid med blant annet Statsforvalteren, Politiet, HNT, NOK, og RVTS, som sammen med kommunen skal tilby best mulig rådgivning og bistand til den enkelte som er berørt. I tillegg er kommunens bedriftshelsetjeneste koplet på og arbeider tett sammen med kommunens ledelse. 

Frosta kommune ber eventuelle berørte i saken om å ta kontakt via kontakttelefonen. 

Kontakttelefonen er bemannet av fagfolk som ikke arbeider i Frosta kommune til vanlig, men som er engasjert av kommunen for å ivareta varsler på best mulig måte, og sørge for at nødvendig hjelp og oppfølging gis. Alle opplysninger som måtte komme frem i samtalen behandles konfidensielt.

Hvis det er ansatte som ønsker oppfølging, kan de ta kontakt enten via kontakttelefonen, eller nærmeste leder. 

Kontakttelefonen vil være betjent 3 dager i uken: Mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.00 – 13.00. Og Onsdager kl. 17.00 – 19.00.

Telefonnummer: 940 15 402

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: