Influensavaksine 2022

Vi har nå åpnet for bestilling av timer for influensavaksinering. Time bestilles helst på helsenorge.no. Logg inn og velg ønsket tidspunkt. Vaksinering skjer 25., 26. og 27. oktober fra klokken 13-18 ved Frisklivssentralen. Innbyggere som har planlagte legetimer i oktober/november anbefales å få satt vaksinen i forbindelse med legetimen.

Egenandel for influensavaksine er i år på 200 kr. For å unngå faktura med gebyr, anbefales at summen betales på legekontorets betalingsautomat før du forlater lokalet.

Følgende grupper anbefales å vaksinere seg:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Blogg på WordPress.com.

%d bloggere liker dette: