Velkommen

FOR MEDISINSK NØDHJELP RING 113

LEGEKONTORETS AKUTT TELEFON:  116117


Legekontoret er bemannet med 3 leger hvorav 1 turnuslege. Legene har ansvaret for ca. 2500 innbyggere. I tillegg er legekontoret på dagtid bemannet med en sekretær og en sykepleier som er ansvarlig for laboratorium og skadestue.

Legekontoret har omfattende samarbeid med helsestasjonen, hjemmesykepleien, Frostatunet , fysioterapi, psykiatritjenesten og NAV-Trygd (Trygdekontoret)Viktig informasjon

23. september 2016 kl. 08:19

INFLUENSAVAKSINERING

Vi har begynt med influensavaksinering ved legekontoret.

Personer som allerede har avtalte legekontroller de nærmeste ukene oppfordres å få satt vaksine samtidig. Øvrige personer må bestille seg time hos sykepleier.

Vaksinen anbefales til følgende pasientgrupper:

Alle fra fylte 65, år, diabetes, hjerte/lunge-sykdom, nyresvikt, kreft/svekket immunforsvar, nervesykdom,? alvorlig overvekt og gravide etter 3. svangerskapsmåned

10. september 2015 kl. 13:38

TELEFON LEGEVAKT

 

Legevakt

 

116117

 

Ved akutte, livstruende sykdommer/tilstander, eller hvis du blir stående i kø på legevaktstelefonen og du selv, eller den du ringer for er akutt syk og du må ha hjelp eller veiledning med en gang

 

Ring: tlf 113

 

12. januar 2012 kl. 13:20

VAKSINASJON AV RUSS MOT HJERNEHINNEBETENNELSE

Vi minner om at det anbefales vaksinering av russen som tenker å delta i russefeiringen frem mot sommeren.

Vaksinen bør settes så raskt som mulig.

Ta kontakt med legekontoret for resept